Kurban ne için kurban?

2013-10-16 18:56:00

                                                                                                          Kurban özel bir ibadet biçimidir.Onda sırları görmek isteyen için aklı göreve çağırmak lazımdır.Kurban da kan ve ölüm bir can almak olguları dikkat çekiyor.İnsanın içinde zarar verme öldürme içgüdüsü var,bunu tatmin için kurban lazımdır.Bir can almanın ne derece kolay ama ne derecede de vicdani ıstıraba neden olduğu ancak büyük bir manevi güç(Yaratan) için  kesilmesi kurbanın ana fikridir.Allah için istediği bir ibadeti yapmak,bizzat kesmek,bizzat görmek,ölüme şahit olmak,tüm bunlardan Allah'a sığnmak,kesilen kurbanın etlerinin insanlar arası manevi bağı kuvvetlendirmek ve sürekliliğini sağlamak için ihtyaç sahiplerine dağıtılması,yenmesi, yedirilmesi bütünüyle bu ibadetin çok yönlü bir dini merasim olduğu göze çarpar.Görebilmek için kalp gözünüzü açık tutun,kalp sevgiyle atar ve yaşar unutmayın onu öldürmeyin.. (Hç)  ... Devamı

Matematik Bölümleri web Adresleri

2013-08-31 19:55:00

  Üniversitenin Adi Matematik Bölümü  Web Sayfasi Sehir Tipi ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Matematik Bölümü Bolu Devlet ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Matematik Bölümü Aydın Devlet ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Matematik Bölümü Adıyaman Devlet AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Matematik Bölümü Afyon Devlet AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Matematik Bölümü Antalya Devlet ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Matematik Bölümü Eskişehir Devlet ANKARA ÜNİVERSİTESİ Matematik Bölümü Ankara Devlet ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Matematik Bölümü Erzurum Devlet ATILIM ÜNİVERSİTESİ Matematik Bölümü Ankara Vakıf BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Matematik Bilgisayar Bölümü İstanbul Vakıf BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ... Devamı

Matematik Bölümleri 2012-2013 Başarı Sırası

2013-08-31 19:30:00

  Üniversite Adı KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* EN BÜYÜK Abant İzzet Baysal 100110142 Matematik (İngilizce) 72 72 MF-1 279,93343 152.000 372,85674 Abant İzzet Baysal 100130101 Matematik (İngilizce) (İÖ) 72 72 MF-1 242,73160 204.000 281,51827 Adıyaman 100210053 Matematik 52 11 MF-1 204,15001 246.000 390,75440 Adıyaman 100230021 Matematik (İÖ) 52 6 MF-1 216,87943 241.000 287,82105 Adnan Menderes 100310113 Matematik 82 78 MF-1 206,07541 246.000 333,22935 Adnan Menderes 100330144 Matematik (İÖ) 82 16 MF-1 196,44126 247.000 288,14645 Afyon Kocatepe 100410112 Matematik 93 38 MF-1 205,06044 246.000 336,96754 Afyon Kocatepe 100430046 Matematik (İÖ) 93 5 MF-1 215,30675 242.000 249,74056 Ağrı İbrahim Çeçen 100510174 Matematik 67 5 MF-1 215,60329 242.000 259,48264 Ağrı İbrahim Çeçen 100530133 ... Devamı

Kur'an' dan Kullara Sesleniş

2013-08-31 13:17:00

# O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (Allah’tan sakınanlar ve günahtan arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir. (Kur'an 2/2) # Allah'tan başka sığınacak kimse bulamazsın. (Kur'an 18/27) # Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir zinet yaptık.(Kur'an 18/7) # O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.(Kur'an 67/2) #O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? (Kur'an 67/3) # De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir? (Kur'an 67/30) # Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmakta idi. (Kur'an 18/18) # De ki: O bilgi, ancak Allah’a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.(Kur'an 67/26)  ... Devamı

Din,Bilim ve Felsefe

2013-08-30 21:27:00

  Ne zor üçlü ama,çağlarca adlarına yakıştırılan onca söze sese rağmen insanoğlu var oldukça var olan kutsal ve meşhur üçleme.Filozoflara kalırsa Felsefe bilimin ve dinin beşiği ve temeli idi.  Bir bakıma katılıyorum ancak benim bakış açımda Felsefe sistemli bir düşünme-analiz ve neden-sonuç araştırması,sorgulama anlamlarını taşıyan eski köklü bir sistemi temsil ediyor.Akıl en büyük aracıdır Felsefenin ve mantıklı düşünce,sorgulama,yorum yapma,sonuçlar çıkarma aklın bize verdiği imkanlardır yani diyebiliriz ki akıl Felsefenin hizmetindedir.  Felsefecilerin çoğunluğu ateist olmaları nedeni ile Din konusu ile Felsefe bir arada pek anılmaz olmuştur.Esasında dine ulaşabilmesi için insanın aklı yeterli değildir sınırlıdır.Bu sebepledir ki sadece akıl ve felsefe bizi gereçeğe ulaştıramaz.   Gerçek şu ki Bilime kulak verirsek 5 duyu organının verilerine güvenen ve aklı ile bunu yorumlayan bilgi sistemi olan Bilim bize bu yolda önemli bir rehberdir.Ancak tıpkı Felsefe gibi Bilim de aklın ve 5 duyunun dar sınırları içerisinde bulunması sebebiyle bizi aslolan öze aşkın bilgiye ulaştıramaz.   Aşkın bilgiye ulaşmak için en sağlam yol ve rehber dindir.Din kavramı burada ''semavi dinler'' kapsamındadır. 21. yüyzılda geriye dönüp baktığımızda din adına İslam, kutsal kitap adına Kur'an-ı Kerim, rehber adına Hz.Muhammet elimizde bize kalan aşkın ve ilahi son armağanlardır.Bizler kozmosa bilim gözüyle bakıp araştırdığımızda felsefe sistemi üzerinden düşünüp ,sorgulayıp, inceleyip ,anlamaya çalışarak beş duyunun ve aklın,sezgilerin ötesinde bazı olgulara ve olaylara açıklama getiremediğimiz zamanlarda Dinin ilahi şemsiyesi altına girerek sınırlı bir varlık olduğumuzun altını tekrar te... Devamı

İnsanoğlunun Açlıkları Üzerine

2013-08-30 17:16:00

İnsanoğlunun hayata dair yaşadığı açlığı üç genel başlıkta toplayabiliriz: 1-Bedensel açlık(yemek,öfkeyi dışa vurma-saldırganlık,cinsellik) 2-Duygusal açlık(aşk,sevgi,ilgi,şefkat,saygı,sahip olma,onaylanma,takdir) 3-Ruhsal    açlık(varlık ve yaratılış sorgusu,inanç,yaratıcıya ulaşma arzusu,ibadet ile iletişim) Eğer kişi tüm bu açıklarını bir denge içerisinde tutar ve kendine ait bir sınır çizgisi dahilinde belirli ölçüde hayatı yaşarsa düzenli ve sağlıklı bir yaşam sürebilir. Ruhsal açlık eğer doyurulmaz ve dengede tutulmazsa kişi gerek bedensel gerekse duygusal çalkantılar içerisine girecek ve hatalar yaparak kendine ve çevresine zarar verecektir. İki kişi arasında ilişki sadece bedensel açlık için kurulursa kişisel zevk ve hazlar adına sadece o anlık geçici ve insana bir şey katmak yerine çok şey kaybettiren etik değerlerini kendine olan özsaygısını yerle bir eden bir sonuç ortaya çıkmaktadır.En kötüsü de karşı cinslerin birbirleri ile kurduğu ilişkilerde bir taraf (genelde erkekler) sadece bedensel açlık ile yakınlaşırken diğer taraf(genelde bayanlar) duygusal açlık amacı ile yaklaşmaktadır.Sonuç itibari ile sevgi ilgi bekleyen bir tarafa karşın sadece bedensel hazzın peşinde anlık zevkini yaşayıp arkasını dönüp giden diğer tarafın oluşturduğu dengesiz bir iletişim ve ilişki süreci yaşanır.Esasında bu durum iki tarafa da büyük zarar verir.Açlıkları daha da büyütür.Bir kısır döngü halini alarak kişileri çıkmaz içine sokar. Çocukluk yılları kuşkusuz insanın en değerli ve temel yapı taşlarıdır.Etkisi,eksileri ve artıları ile günümüze dek gelir ve kişiliğimizin şekillenmesinde ve hayatımızın her devresinde izlerine rastl... Devamı

Beyin ve Anatomisi

2013-08-30 17:13:00

BEYİN KABUĞU (Cortex): Merkezi sinir sisteminin en üst kontrol noktası ise, işte o beyin dediğimiz zaman aklımıza gelen kıvrıntılı yapıdır. Bu yapının adı beyin kabuğudur (korteks). En üst kısımda bulunur ve orta beynin etrafını sarar. İşlevlerinin henüz çok azını ortaya çıkarabildiğimiz bu bölge, genel olarak, "yüksek beyin işlevleri" dediğimiz işlevleri ve algılamayla-değerlendirmeyle ilişkili temel görevleri yürütür. Beyin loblarının genel sınırları. İşitme, görme, vücut duyuları gibi belirgin işlevlerin, beyin kabuğunun özel bölgeleri tarafından işlendiği uzun yıllardan beri bilinmektedir. Örneğin gözden gelen görme sinyallerinin görüntüye dönüştürülmesi, artkafa lobundaki beyin kabuğu bölgesince yapılır. Benzer şekilde işitme duyusu ile ilişkili bölgeler de şakak lobu üzerinde yerleşmiştir. Motor alanlar, özellikle istemli hareketlerin başlatılması ve icra edilmesinde önemli iken, duyusal alanlar, tüm vücuttan gelen verilerin değerlendirildiği en üst merkezler olarak işlev görürler. Ayrıca önemli kabuk alanlarına iki ünlü örnek olarak, konuşmanın planlanmasının ve "dizgi"sinin gerçekleştirildiği, ön beyin lobundaki Broca alanı ile, konuşmadaki anlamı kavrama işinde rol alan, şakak lobunun arka kısmındaki Wernicke alanlarını verebiliriz. Bu bölgelerde meydana gelen hasarlar, ilgili işlevlerde kısmen veya tamamen kayıplara yol açar.   Cerebellum: Beynin ikinci büyük yapısı. Dış kısmı gri madde, içi ak madde taşır. Cerebellumdan gelen lifler kırmızı çekirdekten geçip thalamus’a gider, sonra corteks cerebri motor alanlara ulaşır. Diger lifler (tractus) cerebellumu, pons, medulla oblongata ve omurilik ile birleştirir. Cerebellum, eklem, tendon ve kas resept&ou... Devamı

Duygusal Zeka

2013-08-30 16:43:00

  1980’lerin başında, İsrailli Psikolog Dr. Reuven Bar-On, duygusal zeka kavramını geliştirmeye başlamış; "Bir kişinin çevresel baskılarla ve isteklerle başa çıkmak için başarılı olma yetisinde; duygusal kişsel ve sosyal yeteneklerinin bir bütünüdür."  şeklinde tanımlamıştır. (Møller, 1999, s.  218). Peter Salovey ve John Mayer, 1990’da Duygusal Zekayı şöyle açıklamışlardır : "Bir kişinin kendi ya da başkalarının hislerini ve duygularını yansıtabilme, onları ayırt edebilme ve kişinin düşüncesi ve eyleminde bu bilginin kullanılmasıdır." (Møller, 1999, s.  219). Daniel Goleman, 1995 yılında yayınlanan "Duygusal Zeka" adlı kitabında "Duygusal zekayı kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi, ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilmesi yetisi" olarak tanımlıyor. (Goleman, 1996). Goleman’a göre; beynin düşünen parçası, beynin duygusal parçasından ürüyor. Beynin düşünen ve duygusal parçaları genelde yaptığımız her şeyde birlikte çalışıyor ve gerek iş yaşamında gerekse özel yaşamda başarılı ve mutlu olmak, insanların duygusal zeka becerilerine bağlıdır.     Duygusal Zeka'da 10 adım: ---------------------------------------------- 1-Kendini tanıma ve farkındalık(özbilinç) 2-Başkalarını tanıma ve empati(sosyal bilinç) 3-İletişim Becerileri 4-Motivasyon ve Geleceği Planlama 5-Sorun Çözme Becerileri 6-Öfke,Stres ve Zaman Yönetimi 7-Bağışlayıcılık ve Hoşgörü 8-Sebatlık 9-Yardımseverlik ve İşbirliği 10-Uzlaşmacılık Kaynaklar: Goleman, Daniel. (1996). Duygusal Zeka Neden IQ’dan Daha Önemlidir? İstanbul: Varlık Yayınları. Goleman, Dan... Devamı

Kitap Sevgisi

2013-08-30 16:39:00

  1.Kitaba olumlu bakış açısı kazanmak ve bilgiye ulaşma aracı olarak kitabı sevmek ve kullanmak 2.Kendi merak,ilgi,beceri ve yeteneklerini keşfedip bu yönde içeriğe sahip kitaplar okumak  3.Her yazılan kitap,her ünlenen yazar,her çağın enleri ya da konuları bizim için iyi ve güzel olmayabilir   4.Tarz olarak maddelere ayırmaya çalışırsak:   -araştırma-inceleme-biyografi yazıları -deneme yazıları -kurgusal yazılar (roman/hikaye/masal) -şiir/diğer edebi yazılar -makale (bilimsel yazılar) -İcat-keşif-tekniğe dair yazılar   5. Konu bazında maddelere ayırırsak:   -gündelik konular -bilimsel konular -felsefi konular -psikolojiye dair konular -iletişim ve gelişime dair konular -teknik-mesleki konular -kurgusal konular -dini konular -siyasete dair konular -doğaya dair konular   H.ÇAYIR(Hç).2013/Mayıs... Devamı